Fotodokumentace s právě dokončené montáže
 Odsávání svářecích pracovišť.

 
   
 

Fotodokumentace z nedávno ukončené montáže
 Odsávání olejové mlhy.

 

Fotodokumentace z nedávno ukončené montáže
 Automotive -odsávání od sváření- odsávaní robotu.

 

Fotodokumentace z nedávno ukončené montáže
 Automotive -odsávání od sváření- odsávaní robotu.