SLÉVÁRENSTVÍ
 Moderní slévárnu dnes charakterizuje čistý vzduch na pracovišti, zájem o zdraví zaměstnanců a ochrana životního prostředí. Moderní systémy...
více >  
         
    TĔŽKÉ STROJÍRENSTVÍ
 Při zpracování, obrábění a úpravě kovů v těžkém průmyslu uvolňující se škodlivý prach a plyny působí negativně nejen ma zdraví zaměstnanců...
více >  
         
    AUTOMOTIVE
 Při realizaci odsávání v automobilovém průmyslu je třeba vzít do úvahy na jedné straně odsávání výfukových plynů a na druhé – vyřešit ...
více >  
         
    PAPÍRENSTVÍ
 Řada filtračních jednotek NF a FS jsou vhodným ekologickým řešením pro pracoviště na výrobu, zpracování, recyklaci a třídění papíru, Stejně...
více >  
         
    DŘEVOPRŮMYSL
 Dřevěnný prach patří k vážným rizikovým faktorům, které mají negativní vliv na zdraví člověka. Nejde jen o zápalové onemocnění sliznic a spojivek ...
více >  
         
    GUMÁRENSTVÍ
 Organické látky, aerosoly, olejová mlha a další nebezpečné látky je možné účinně odsávat tak, aby nedocházelo k poškození zdraví zaměstnanců...
více >  
           
    TISKÁRNY
 Účinné odsávací jednotky typu NF, FS a FMK spolehlivě odsávají a filtrují prach a zdraví škodlivé látky vznikající při tisku, řezání a třídění papíru...
více >  
           
    CHEMICKÝ PRŮMYSL
 S únikem chemických látek do prostředí se střetáváme teměř ve všech oblastech – při vývoji, výrobě, skladování, likvidaci či recyklaci...
více >  
           
    VÝROBA OBALŮ
 Při realizaci odsávání a filtraci pracovišť zaobírající se výrobou obalů je potřebný individuální přístup k zákazníkovi. Společnost ENVIROTECH...
více >