CYKLÓNY
   
   

 Cyklóny jsou odlučovače využívající odstředivou sílu pro oddělení větších částic a prachu od vzduchového proudu. Jejich výkon závisí na vstupní rychlosti částic, jejich hustotě a zrnitosti a samozřejmě na geometrii tělesa cyklonu. Např. pro surové piliny může účinnost separace být až 99,9%, účinnost je menší pro jemný prach, kde velikost částic se pohybuje okolo 5 mikronů.