OSTATNÍ FILTRY
   
   

 Některé výrobní činnosti vyžadují individuální přístup k řešení odsávacích celků a právě pro tyto oblasti máme úzce specializované filtrační jednotky zkonstruované pro daný specifický úkol. Jedná se o dodávky hliníkáren, obaloven živičných směsí, elektrárny, slévárny, kamenolomy, spalovny odpadů a pod.