POHONY A REGULACE
   
   

 Každá filtrační jednotka je vybavená ovládacím panelem, který monitoruje veškeré důležité veličiny a optimalizuje čistící cyklus filtračních vložek v závislosti na aktuelním stavu zařízení tak, aby jejich životnost byla co nejdelší. Centrální odsávací systém je možné vybavit plně automatickým řízením ventilátorové jednotky pomocí frekvenčního měniče s PID snímačem podtlaku v potrubí, automatickými klapkami jednotlivých odboček se senzorem chodu svářecího agregátu nebo jiného technologického zařízení.
 Frekvenční měnič umožňuje regulovat výkon respektivě spotřebu ventilátorové jednotky dle skutečného požadavku jednotlivých pracovišť nezávisle na lidském faktoru. Navíc lze naprogramovat časový snímek jednotlivých pracovních směn a veškerý provoz je tak plně automatizován.Úspora energie až 60%.