ODSÁVÁNÍ V CHEMICKÝM PRŮMYSLU
 

 

   

 S únikem chemických látek do prostředí se střetáváme teměř ve všech oblastech – při vývoji, výrobě, skladování, likvidaci či recyklaci. Abychom zabránili a omezili expozici zaměstnanců účinku nebezpečných látek je potřebné realizovat řadu technických opatření jako např.:
úprava pracovních postupů a techniky na zabránění úniku látek do prostředí
odvod výparů a odpadů
používání vhodných osobních ochranných prostředků

Řešením může být centrální systém odsávání a filtrace vzduchu a nebo lokální odsávání přímo u zdroje znečištění.
 

   
  Soubory ke stažení :
 
PROSPEKTY Formát Velikost Poznámka
 FMC filtry /SK/  1,1 MB  
 FMCZ filtry /SK/  0,5 MB  
ventilátor FM pro FMC /SK/  0,6 MB  
 Laboratórní systémy /SK/ 1,1 MB  
 REX /SK/  1,1 MB  Do výbušního prostředí
 MiniTex /SK/  1,5 MB  Hlavne pro laboratoře
 Terfu /SK/  1,6 MB  Hlavne pro laboratoře
 
KATALOGOVÝ LISTY Formát Velikost Poznámka
 FMC + FMCZ filtry /Cz/  3,2 MB + ventilátory pro FMC a FMCZ
 LFK filtry /Cz/  0,6 MB  
 Odsávací box DSK /Cz/  0,5 MB  
 Odsávací ramena TERFU /Cz/  0,9 MB  
Odsávací ramena MiniTEX /Cz/  0,5 MB