Každá koruna vynaložená na údržbu ušetří až čtyřnásobek této částky v nákladech za opravy.

Periodická údržba

Vykonávaná preventivně může prodloužit životnost zařízení. Naše zařízení jsou navrhnuté tak, aby sloužily po dlouhou dobu. Pro předcházení jakýmkoliv poruchám na Vašem pracovišti, je velmi vhodné jako cenou investici uzavřít servisní smlouvu na preventivní údržbu. Naši servisní technici Vám pomůžou získat z Vašeho zařízení co nejvíc a zároveň Vám pomůžou předcházet nedostatkům v jeho fungování.

   
 

Servisní plány společnosti ENVIROTECH systems, s.r.o.
jsou šité na míru tak, aby odpovídali rozsahu Vámi používaného zařízení. Obsahují plánované údržby pro každou jednotku, komplexní zprávy o podrobnostech zlepšení funkcí a o všech případně provedených preventivních akcích. Po dohodě se zákazníkem lze do zprávy zahrnout i výsledky měření průtoku vzduchu.