PATRONOVÉ FILTRY
Filtrační patrony jsou vyrobeny z široké škály filtračních materiálů, které lze s úspěchem využít pro filtraci většiny typů prachu a vzdušnin. Různé povrchové úpravy filtračního materiálu plní specifické úkoly ....
více >  
         
    VAKOVÉ FILTRY
Existuje široká škála filtračních materiálů používané jak ve vakových filtrech tak i pro filtrační patrony. Tyto materiály lze s úspěchem využít pro filtraci většiny typů prachu a vzdušnin. Různé povrchové úpravy...
více >  
         
    LABORATÓRNÍ SYSTÉMY
Jsou schopny odsávat a filtrovat většinu prachů, dýmů a plynů na různých pracovištích. Nabízíme jak kompletní sady laboratorních odsavačů „v jedné krabici“ pro jedno či dvě pracoviště, tak i centrální odsávací...
více >  
         
    CYKLO FILTRY
Specielně zkonstruován pro zvýšené odlučování prachu od vzduchového proudu v tělese cyklo filtru. Vhodný pro technologické procesy, kde dochází k vysoké prašnosti. Konstrukce odstředivého předseparátoru...
více >  
         
    POZITÍVNÍ FILTRY
Použitý filtrační materiál a tvar filtračních elementů je shodný jako u vakových filtrů. Na rozdíl od těch je však umístěn na výdechové straně ventilátoru, který slouží k transportu vzdušniny s vysokým podílem ...
více >  
         
    VYSOKÝ PODTLAK
Těleso filtru a filtračních elementů jsou zkonstruovány tak, aby bylo možno čistit vzdušninu s podtlakem až 30kPa. Využívá se u centrálních vysokopodtlakových systémech sloužící pro odsávání integrované...
více >  
           
    FILTRY OLEJOVÉ MLHY
Olejové filtry představují nejefektivnější systém na filtraci olejové mlhy a výparů. Série unikátních filtračních kazet jsou vyskládány do jednotlivých filtračních modulů dimenzované podle požadovaného...
více >  
           
    CYKLÓNY
Cyklony jsou odlučovače využívající odstředivou sílu pro oddělení větších částic a prachu od vzduchového proudu. Jejich výkon závisí na vstupní rychlosti částic, jejich hustotě a zrnitosti a samozřejmě na geometrii ...
více >  
           
    POTRUBÍ
Na našich instalacích naleznete jak standardní čtvehrané či kruhové spiro potrubí, ale i silnostěnné přírubové potrubí nebo válcované potrubí. Standardní povrchová úprava je pozinkování...
více >  
           
    ODSÁVACÍ RAMENA
Polohoatelná odsávací ramena BlueOne jsou osvědčená zařízení pro zachycení a odsávání aerosolu od svařování. Rameno má odolnou hadicu DN 160 nebo DN 200 a vnitřní podpěrný systém malého průřezu, který ...
více >  
           
    MOBILNÍ FILTRY
Díky svým rozměrům a mobilitě jsou vhodné pro menší provozy nebo odsávání občasných technologických operací, které znečišťují vnitřní prostory podniků.
více >  
           
    VENTILÁTORY
Ventilátory jsou dodávány jak s přímým pohonem tak pro větší výkony i s řemenovým pohonem. Ventilátory se skládají s masivní skříně (plast, ocel), oběžného kola s různým tvarem lopatek a poměrem velikosti ...
více >  
           
    POHONY A REGULACE
Každá filtrační jednotka je vybavená ovládacím panelem, který monitoruje veškeré důležité veličiny a optimalizuje čistící cyklus filtračních vložek v závislosti na aktuelním stavu zařízení tak, aby jejich životnost ...
více >  
           
    OSTATNÍ FILTRY
Některé výrobní činnosti vyžadují individuální přístup k řešení odsávacích celků a právě pro tyto oblasti máme úzce specializované filtrační jednotky zkonstruované pro daný specifický úkol. Jedná se o dodávky ...
více >